Ke arah Industri 4.0 – Cabaran dan Peluang Industri di Malaysia

Ke arah Industri 4.0 – Cabaran dan Peluang Industri di Malaysia

October 21, 2020 Industrial Internet of Things Training Malaysia Productivity Corporation 0

Ke arah Industri 4.0 – Cabaran dan Peluang Industri di Malaysia

Perbadanan Produktiviti Malaysia telah mengadakan program webinar e- Hari Produktiviti seperti berikut:

Tajuk: Digitalisasi, Norma Baharu Organisasi

 

Apakah Cabaran dalam I4.0?

 

1. MALAYSIA MASIH KEKURANGAN TENAGA MAHIR DALAM I.40

  • Kurangnya kesedaran terhadap keperluan Industri 4.0, yang disebabkan oleh kekurangan maklumat berpusat dan mudah diakses.
  • Kekurangan yang diperlukan bakat, kemahiran dan pengetahuan untuk Industri 4.0, terutamanya di kawasan IoT, robotik dan AI.

 

2. PKS masih perlahan dalam mengadaptasi IR4.0

  • Penggunaan teknologi digital amat rendah terutamanya di kalangan PKS (~ 20%)
  • Penggunaan teknologi automasi terhad oleh kilang pembuatan adalah kurang dari 50%
  • Pemahaman yang agak terhad mengenai “FUTURE SMART FACTORY”. Memerlukan kemahiran dan kepakaran, dan memiliki kesediaan untuk memulakan Industri 4.0.
  • Pembiayaan bagi mengadaptasi IR4.0 dalam PKS memerlukan dana yang besar.

 

3. PEMBANGUNAN FASILITI & INFRASTRUKTUR

  • Malaysia juga mempunyai jurang yang ketara ke arah pembangunan fasiliti dan infrastruktur.
  • Apabila fasiliti dan infrastruktur, terutama dalam aspek industri digital dan pintar, sudah ketinggalan zaman dan terhad, ia menjadi lebih sukar bagi Malaysia untuk berusaha mengadaptasi Industri 4.0.

 

4. SOKONGAN TADBIR URUS & EKOSISTEM

  • Kekurangan sokongan tadbir urus dan ekosistem.
  • Pada masa ini, tidak ada mekanisme yang sesuai untuk membimbing Malaysia ke arah Industri 4.0. Industri tercari-cari ekosistem yang sesuai bagi memanfaatkan I4.0.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *