Minggu Latihan Nasional (NTW) 2024

Menyemarakkan Semangat Keusahawanan dan Perakaunan dalam NTW 2024: Peluang dan Pembelajaran Bersama Hadi Venture Baru-baru ini Hadi Venture telah berjaya menganjurkan dua program latihan yang berimpak tinggi sempena National Training Week (NTW) 2024 yang dianjurkan oleh HRDCorp. Program-program ini telah berlangsung dengan jayanya dan mendapat sambutan luar biasa daripada peserta dari pelbagai bidang dan industri. …
Read more


July 10, 2024 0