Aplikasi Perakaunan dan Kewangan Dalam Organisasi

Tingkatkan Kebolehlaksanaan Pengurus Akaun Syarikat dengan Kursus Perakaunan dan Kewangan: HRDCorp Claimable Kursus ini adalah satu kursus yang sangat efektif untuk memahami dan menguruskan aliran kewangan dalam konteks perniagaan. Tambahan pula, ia memberi penekanan kepada penggunaan aplikasi perakaunan terkini dan teknik pengurusan kewangan yang berkesan. Melalui kursus ini, peserta akan didedahkan kepada penggunaan perisian perakaunan…
Read more


March 12, 2024 0