Author: admin

Minggu Latihan Nasional (NTW) 2024

Menyemarakkan Semangat Keusahawanan dan Perakaunan dalam NTW 2024: Peluang dan Pembelajaran Bersama Hadi Venture Baru-baru ini Hadi Venture telah berjaya menganjurkan dua program latihan yang berimpak tinggi sempena National Training Week (NTW) 2024 yang dianjurkan oleh HRDCorp. Program-program ini telah berlangsung dengan jayanya dan mendapat sambutan luar biasa daripada peserta dari pelbagai bidang dan industri. …
Read more


July 10, 2024 0

Aplikasi Perakaunan dan Kewangan Dalam Organisasi

Tingkatkan Kebolehlaksanaan Pengurus Akaun Syarikat dengan Kursus Perakaunan dan Kewangan: HRDCorp Claimable Kursus ini adalah satu kursus yang sangat efektif untuk memahami dan menguruskan aliran kewangan dalam konteks perniagaan. Tambahan pula, ia memberi penekanan kepada penggunaan aplikasi perakaunan terkini dan teknik pengurusan kewangan yang berkesan. Melalui kursus ini, peserta akan didedahkan kepada penggunaan perisian perakaunan…
Read more


March 12, 2024 0

FREE IOT TRAINING – 3 DAYS CLASS WITH ARDUINO KIT

JOM BELAJAR IOT DAN MULAKAN PROJEK IOT SECARA PERCUMA


August 7, 2022 0

Ke arah Industri 4.0 – Cabaran dan Peluang Industri di Malaysia

Ke arah Industri 4.0 – Cabaran dan Peluang Industri di Malaysia Perbadanan Produktiviti Malaysia telah mengadakan program webinar e- Hari Produktiviti seperti berikut: Tajuk: Digitalisasi, Norma Baharu Organisasi   Apakah Cabaran dalam I4.0?   1. MALAYSIA MASIH KEKURANGAN TENAGA MAHIR DALAM I.40 Kurangnya kesedaran terhadap keperluan Industri 4.0, yang disebabkan oleh kekurangan maklumat berpusat dan…
Read more


October 21, 2020 0
Medac MTDC i.40

Bengkel Dalam Talian MEDAC & MTDC I4.0 Program

  MEDAC-MTDC I4.0 ACCELERATOR PROGRAMME TAHUN 2020 INDUSTRY 4.0 EARLY ADOPTERS: 3 DAYS WORKSHOP The world is at the onset of the Fourth Industrial Revolution and this revolution is very much driven by the smarts in automating decision making and processes. Advancements in IT has resulted in immense improvements in computational power across nearly all…
Read more


July 16, 2020 0