Ke arah Industri 4.0 – Cabaran dan Peluang Industri di Malaysia

Ke arah Industri 4.0 – Cabaran dan Peluang Industri di Malaysia Perbadanan Produktiviti Malaysia telah mengadakan program webinar e- Hari Produktiviti seperti berikut: Tajuk: Digitalisasi, Norma Baharu Organisasi   Apakah Cabaran dalam I4.0?   1. MALAYSIA MASIH KEKURANGAN TENAGA MAHIR DALAM I.40 Kurangnya kesedaran terhadap keperluan Industri 4.0, yang disebabkan oleh kekurangan maklumat berpusat dan…
Read more


October 21, 2020 0